८ वी विषय – समाजशास्त्र वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Social Science Varnanatmak Nondi

8th Social Science

८ वी विषय – समाजशास्त्र वर्णनात्मक नोंदी

8th Social Science

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी

विषय –  समाजशास्त्र

1 >>  परिसरातील ऐतिहासिक बाबींची माहिती मिळवतो.
2 >>  लोकसंख्येचे दुष्परिणाम सांगतो
3 >>  बदलत जाणारे काळाच्या प्रवाहास जाणतो
4 >>  ऐतिहासिक नाटयीकारणात सहभागी होते.
5 >>  पौराणिक नाटयीकारणात सहभागी होते.
6 >>  इतिहासाची कालगणना सांगतो.
7 >>  प्राचीन काळा विषयी सांगतो. अन्नाचे महत्व ओळखतो.
8 >>  संविधान व प्रतिज्ञा म्हणतो
9 >>  नकाशा वाचन करतो
10 >>  पर्यावरण संवर्धंनासाठी क्रियाशील भाग घेतो
11 >>  नकाशातील स्थाने व ठिकाणे दर्शवितो
12 >>  नैसर्गिक आपत्तीची माहिती घेतो
13 >>  पृथ्वी गोलाचा अभ्यास करतो
14 >>  वृक्षारोपण व संवर्धन करतो
15 >>  नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करतो
16 >>  पृथ्वी विषयी माहिती सांगतो.
17 >>  सहशालेय उपक्रमात आवडीने सहभागी घेतो.
18 >>  समाजसुधारकाची माहिती सांगतो
19 >>  राष्ट्रीय संपत्तीची जोपासना करतो
20 >>  इतिहास कसा तयार होते सांगतो.
21 >>  संविधानाचे महत्व सांगतो
22 >>  पर्यावरण दुष्परिणामाची कारणे समजून घेतो
23 >>  देशाविषयी नाटयीकरणात प्रेम व्यक्त करतो.
24 >>  पुरातन वस्तूची काळजी घेतो.
25 >>  प्राथमिक गरजा व संवर्धन या बाबत बोलतो.
26 >>  प्रादेशिक लोकजीवनाची माहिती घेतो
27 >>  इतिहासाची साधने सांगतो. नकाशात सुचवलेले ठिकाण शोधतो.
28 >>  नकाशे काढतो व भरतो
29 >>  ऐतिहासिक ठिकाणांचे जतन करावे हे जाणतो.
30 >>  घटनेमागील योग्य करणे शोधून सांगतो.
31 >>  विषया संदर्भाने योग्य, समर्पक माहिती देतो.
32 >>  विविध भौगोलिक स्थितीबद्दल माहिती घेतो.
33 >>  आपले अधिकार व कर्तव्य विषयी सांगतो.
34 >>  ऐतिहासिक वस्तू / चित्रांचा संग्रह करतो.
35 >>  कर भरण्याचे फायदे व महत्व स्पष्ट करतो.
36 >>  ऐतिहासिक घडामोडींच्या सनावळी सांगतो.
37 >>  घटनेमागील स्वतःचा अनुभव सांगतो.
38 >>  प्रश्नांची स्पष्ट व योग्य स्वरुपात उत्तरे देतो.
39 >>  सहलीतील निरीक्षणाची नोंद करतो
40 >>  सुचवलेली घटना जशीच्या तशी सांगतो.
41 >>  सुचवलेला भाग नकाशात रंगुवून दाखवतो.
42 >>  नागरी जीवन व मिळणाऱ्या सुविधा बाबत जाणतो.
43 >>  पुरातन वस्तूकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन चांगला आहे.
44 >>  लोकसंख्या जनजागृती करतो
45 >>  ऐतिहासिक स्थळांची काळजी घेतो.
46 >>  वैज्ञानिक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो
47 >>  ऐतिहासिक स्थळाची माहिती सांगतो
48 >>  प्रयोगाची कृती सफाईदारपणे करतो.
49 >>  नागरिक म्हणून स्वतःची जबाबदारी ओळखतो.
50 >>  क्षेत्रभेटीत सहभागी होतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन अडथळ्याच्या- नोंदी

विषय –  समाजशास्त्र

1 >>  इतिहासाची साधने सांगता येत नाहीत.
2 >>  बदलत जाणारे काळाच्या प्रवाहास जाणत नाही.
3 >>  प्राथमिक गरजा व संवर्धन या बाबत बोलत नाही.
4 >>  पृथ्वी विषयी माहिती सांगत नाही.
5 >>  ऐतिहासिक वस्तू / चित्रांचा संग्रह करत नाही.
6 >>  देशाविषयी नाटयीकरणात प्रेम व्यक्त करत नाही.
7 >>  विषया संदर्भाने योग्य, समर्पक माहिती देत नाही.
8 >>  इतिहास कसा तयार होते सांगता येत नाही.
9 >>  घटनेमागील योग्य करणे शोधून सांगत नाही.
10 >>  पुरातन वस्तूची काळजी घेत नाही.
11 >>  पौराणिक नाटयीकारणात सहभागी होत नाही.
12 ऐतिहासिक स्थळांची काळजी घेत नाही.
13 >>  सहशालेय उपक्रमात सहभागी होत नाही.
14 >>  इतिहासाची कालगणना सांगता येत नाही.
15 >>  विविध भौगोलिक स्थितीबद्दल माहिती घेत नाही.
16 >>  प्रयोगाची कृती सफाईदारपणे करत नाही.
17 >>  घटनेमागील स्वतःचा अनुभव सांगत नाही.
18 >>  प्रश्नांची स्पष्ट व योग्य स्वरुपात उत्तरे देत नाही.
19 >>  सुचवलेली घटना जशीच्या तशी सांगत नाही.
20 >>  सुचवलेला भाग नकाशात रंगुवून दाखवत नाही.
21 >>  प्राचीन काळा विषयी सांगत नाही.
22 >>  पुरातन वस्तूकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन चांगला नाही.
23 >>  आपले अधिकार व कर्तव्य विषयी सांगत नाही.
24 >>  ऐतिहासिक घडामोडींच्या सनावळी सांगत नाही.
25 >>  नागरिक म्हणून स्वतःची जबाबदारी ओळखत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page.