8th Social Science

८ वी विषय – समाजशास्त्र वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Social Science Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – समाजशास्त्र वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  समाजशास्त्र 1 >>  परिसरातील ऐतिहासिक बाबींची माहिती मिळवतो. 2 >>  लोकसंख्येचे दुष्परिणाम सांगतो 3 >>  बदलत जाणारे काळाच्या प्रवाहास जाणतो 4 >>  ऐतिहासिक नाटयीकारणात सहभागी होते. 5 >>  पौराणिक नाटयीकारणात सहभागी होते. 6 >>  इतिहासाची कालगणना सांगतो. 7 >>  प्राचीन काळा विषयी सांगतो. अन्नाचे महत्व ओळखतो….

Read More
8th Science

८ वी विषय – विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Science Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  विज्ञान 1 >>   विविध वस्तूंचा वापर उपयोग स्पष्ट करतो. 2 >>  विज्ञानातील गंमतीजमती सांगतो 3 >>  वैज्ञिनक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो. 4 >>  विषया संदर्भाने विचारपूर्वक अचूक माहिती देतो. 5 >>  प्रयोगाची रचना केलेली प्रमाणबद्ध आकृती काढतो. 6 >>  रोगाची माहिती घेतो व लक्षणे…

Read More
8th Maths

८ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Maths Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  गणित 1 >>  संख्या लेखन अचूक व जलदपणे करतो. 2 >>   संख्या लेखन अचूक व जलदपणे करतो. 3 >>  गणिती स्वाध्याय स्वतःच्या शैलीने सोडवतो. 4 >>  विविध गणितीसूत्रेतोंडपाठआहे. 5 >>  स्वाध्याय पुस्तिका स्वतः मदत न घेता पूर्ण करतो. 6 >>  भौमितिक आकृत्या आकर्षकपणे काढतो. 7…

Read More
8th English

८ वी विषय – इंग्रजी वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- English Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – इंग्रजी वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  इंग्रजी 1 >>  He tries to use new words we learnt. 2 >>  Never participate in conversation. 3 >>  He is able to ask questions in English. 4 >>  He is popular due to speaking English. 5 >>  He is able to tell story…

Read More
8th Hindi

८ वी विषय – हिंदी वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Hindi Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – हिंदी वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  हिंदी 1 >>   गद्य के भाग को हिंदी में व्यक्त करता है| 2 >>   चित्र देखकर चित्र प्रती जानकारी लेखन करता है 3 >>   हिंदी में सरळ वार्तालाप करता है | 4 >>   हिंदी परिच्छेद पढकर सरांश मातृभाषा में बताता है। 5 >>   सूचना समझकर…

Read More
8th Marathi

८ वी विषय – मराठी वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Marathi Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – मराठी वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –   मराठी 1 >>  प्रश्नांची योग्य, समर्पक उत्तरे देतो. 2 >>   दिलेल्या विषयावर समर्पकपणे बोलतो. 3 >>  अभ्यास वर्गकार्य दिलेल्या वेळात पूर्ण करतो. 4 >>  सुचवलेल्या कडव्याचे अर्थ स्पष्ट करतो. 5 >>   स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो. 6 >>   शब्द व वाक्य योग्य व स्पष्ट आवाजात…

Read More

You cannot copy content of this page.