8th Marathi

८ वी विषय – मराठी वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Marathi Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – मराठी वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –   मराठी 1 >>  प्रश्नांची योग्य, समर्पक उत्तरे देतो. 2 >>   दिलेल्या विषयावर समर्पकपणे बोलतो. 3 >>  अभ्यास वर्गकार्य दिलेल्या वेळात पूर्ण करतो. 4 >>  सुचवलेल्या कडव्याचे अर्थ स्पष्ट करतो. 5 >>   स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो. 6 >>   शब्द व वाक्य योग्य व स्पष्ट आवाजात…

Read More

You cannot copy content of this page.