8th bridge course

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : इयत्ता-8 वी  | Bridge Course Post Test : Std- 8th

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : इयत्ता-8 वी  | Bridge Course Post Test : Std- 8th सेतू अभ्यासाची उत्तर चाचणी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक वर्गानुसार व विषयानुसार उत्तर चाचणी दिलेली असून डाउनलोड करू शकता. विषय /Subject Click Here गणित /Maths Download  मराठी/Marathi Download  इंग्रजी/English Download  विज्ञान/Science Download  सामाजिक शास्त्र /Social Science Download 

Read More

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी-८ वी | Bridge Course Pre Test-8th

सदर सेतु अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय पूर्व चाचणी घेण्यात यावी. उत्तरपत्रिका तपासून शिक्षकांनी विद्यार्थ्याच्या गुणांच्या नोंदी स्वतःकडे ठेवाव्यात. सेतू अभ्यास (२०२3-२४)  १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) असून यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheet) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर सेतू अभ्यास मराठी आणि उर्दू माध्यमासाठी तयार करून छापील स्वरुपात देण्यात आलेला आहे….

Read More

Bridge Course For std 8th – Day- 03 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-03

Bridge Course For std 8th – Day- 03 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-03 सेतू अभ्यास (2023-24) १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) असून यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheet) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर सेतू अभ्यास मराठी आणि उर्दू माध्यमासाठी तयार करून छापील स्वरुपात देण्यात आलेला आहे. २. इयत्ता दुसरी…

Read More

Bridge Course For std 8th – Day- 02 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-02

Bridge Course For std 8th – Day- 02 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-02 सेतू अभ्यास (2023-24) १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) असून यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheet) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर सेतू अभ्यास मराठी आणि उर्दू माध्यमासाठी तयार करून छापील स्वरुपात देण्यात आलेला आहे. २. इयत्ता दुसरी…

Read More

Bridge Course For std 8th – Day- 01 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-01

Bridge Course For std 8th – Day- 01 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-01 सेतू अभ्यास (2023-24) १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) असून यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheet) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर सेतू अभ्यास मराठी आणि उर्दू माध्यमासाठी तयार करून छापील स्वरुपात देण्यात आलेला आहे. २. इयत्ता दुसरी…

Read More
8th Result Software

आठवी निकाल सॉफ्टवेअर 2022-23 | 8th Result Software 2022-23

१) आठवी निकाल सॉफ्टवेअर 2022-23 सूचना:- निकाल SOWFTWER मध्ये फक्त 91 विद्यार्थ्याचा निकाल तयार होईल.यामध्ये कोणतीही COLUMN अथवा ROW  DELETE किंवा INSERT करू नये. दुसऱ्या SHEET वरती जाण्यासाठी MAIN MENU या बटणाचा वापर करावा. 1) सर्वात प्रथम STUDENT DATA मध्ये विद्यार्थ्याची संपूर्ण माहिती भरावी. 2) STUDENT DATA मध्ये संवर्ग पुढीलप्रमाणे लिहावेत.-SC,ST,VJ-A,NT-B,NT-C,OBC,SBC,OPEN.स्पेस देऊ नये. 3) STUDENT…

Read More
8th Class

८ वी सर्व विषय वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class All Subject Varnanatmak Nondi

८ वी सर्व विषय वर्णनात्मक नोंदी विद्यार्थ्यांचे ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन’ करणे या संकल्पनेचा शब्दश: अर्थ मुलांचे सतत व सर्व अंगाने होणारे मूल्यमापन. यात प्रामुख्याने दोन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे- आकारिक मूल्यमापन व संकलित मूल्यमापन. वर्णनात्मक नोंदी इयत्ता – आठवी विषयनिहाय नोंदी यात सातत्यपूर्ण आकारिक मूल्यमापन करावे लागते. अभ्यासक्रमात दिलेल्या निकषांनुसार विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व घडते किंवा…

Read More
8th P.E.

८ वी विषय – शारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- P.E. Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – शारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  शारीरिक शिक्षण 1 >>  वैयक्तिक खेळाच्या स्पर्धेत सहभागी होतो. 2 >>  परिसर स्वच्छ ठेवण्यास तत्परता दाखवतो. 3 >>  खेळाच्या विविध स्पर्धेत सहभागी होतो. 4 >>  योगासानाविषयी माहिती सांगतो. 5 >>  स्पर्धेत चुरशीने खेळतो. 6 >>  विविध खेळाची माहिती करून घेतो. 7 >>  योगासनाचे प्रकार करून…

Read More
8th W.E.

८ वी विषय – कार्यानुभव वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- W.E. Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – कार्यानुभव वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  कार्यानुभव 1 >>  मानवाच्या मुलभूत गरजा माहिती सांगतो. 2 >>  पाण्याच्या वापरा संबधी इतरांना सांगतो. 3 >>  दैनंदिन जीवनातील प्राथमिक गरजा सांगतो. 4 >>  कापडावर नक्षीकाम सुंदर करतो. 5 >>  प्लास्टिक कागदापासून विविध फुले बनवतो. 6 >>  परिसर स्वच्छतेची गरज व महत्व पटवून देतो. 7…

Read More
8th Art

८ वी विषय – कला वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Art Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – कला वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  कला 1 >>  माती काम मन लाऊन आकर्षक करतो. 2 >>  कार्यक्रमात सामूहिक रीत्या नृत्य सादर करतो. 3 >>  स्वतःच्या कल्पने ने चित्र काढतो . 4 >>  कवितांना स्वतःच्या चाली लावून म्हणतो. 5 >>  आत्मविश्वासानेभाषणामध्ये सहभागी होते. 6 >>  कलात्मक दृष्टीकोन ठवतो. 7 >>  आत्मविश्वासाने नाटकामध्ये…

Read More

You cannot copy content of this page.