8th Maths

८ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Maths Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  गणित 1 >>  संख्या लेखन अचूक व जलदपणे करतो. 2 >>   संख्या लेखन अचूक व जलदपणे करतो. 3 >>  गणिती स्वाध्याय स्वतःच्या शैलीने सोडवतो. 4 >>  विविध गणितीसूत्रेतोंडपाठआहे. 5 >>  स्वाध्याय पुस्तिका स्वतः मदत न घेता पूर्ण करतो. 6 >>  भौमितिक आकृत्या आकर्षकपणे काढतो. 7…

Read More

You cannot copy content of this page.