8th Science

८ वी विषय – विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- Science Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  विज्ञान 1 >>   विविध वस्तूंचा वापर उपयोग स्पष्ट करतो. 2 >>  विज्ञानातील गंमतीजमती सांगतो 3 >>  वैज्ञिनक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो. 4 >>  विषया संदर्भाने विचारपूर्वक अचूक माहिती देतो. 5 >>  प्रयोगाची रचना केलेली प्रमाणबद्ध आकृती काढतो. 6 >>  रोगाची माहिती घेतो व लक्षणे…

Read More

You cannot copy content of this page.