8th P.E.

८ वी विषय – शारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- P.E. Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – शारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  शारीरिक शिक्षण 1 >>  वैयक्तिक खेळाच्या स्पर्धेत सहभागी होतो. 2 >>  परिसर स्वच्छ ठेवण्यास तत्परता दाखवतो. 3 >>  खेळाच्या विविध स्पर्धेत सहभागी होतो. 4 >>  योगासानाविषयी माहिती सांगतो. 5 >>  स्पर्धेत चुरशीने खेळतो. 6 >>  विविध खेळाची माहिती करून घेतो. 7 >>  योगासनाचे प्रकार करून…

Read More

You cannot copy content of this page.