८ वी विषय – शारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- P.E. Varnanatmak Nondi

Homeशारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदीआठवी शारीरिक शिक्षण

८ वी विषय – शारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class Sub- P.E. Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – शारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी विषय -  शारीरिक शिक्षण 1 >> 

८ वी सर्व विषय वर्णनात्मक नोंदी | 8th Class All Subject Varnanatmak Nondi

८ वी विषय – शारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदी

8th P.E.

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी

विषय –  शारीरिक शिक्षण

1 >>  वैयक्तिक खेळाच्या स्पर्धेत सहभागी होतो.
2 >>  परिसर स्वच्छ ठेवण्यास तत्परता दाखवतो.
3 >>  खेळाच्या विविध स्पर्धेत सहभागी होतो.
4 >>  योगासानाविषयी माहिती सांगतो.
5 >>  स्पर्धेत चुरशीने खेळतो.
6 >>  विविध खेळाची माहिती करून घेतो.
7 >>  योगासनाचे प्रकार करून दाखवतो.
8 >>  खिलाडू वृत्तीने प्रत्येक खेळ चुरशीने खेळतो.
9 >>  आंतरराष्ट्रीय खेळाची माहिती करून घेतो.
10 >>   योगासनाचे प्रकार मन लावून करतो.
11 >>  प्राणायाम नियमितपणे करतो.
12 >>  सूर्यनमस्कार नियमितपणे करतो.
13 >>  कोणत्याही खेळात स्वतःहून भाग घेतो.
14 >>  खेळामध्ये खिलाडूवृत्ती दाखवतो.
15 >>  शारीरिक श्रम आनंदाने करतो.
16 >>  जय पराजय आनंदाने स्विकारतो.
17 >>  आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो.
18 >>  मैदान स्वच्छ राखण्यास मदत करतो.
19 >>  स्वच्छतेचे महत्व जाणतो. नेहमी स्वच्छ राहतो.
20 >>  स्पर्धेत आपल्या गटाचे नेतुत्व करतो.
21 >>  मनोरंजक खेळात सहभागी होतो.
22 >>  मैदानावरील विविध कामे आवडीने करतो.
23 >>  खेळात राष्ट्रभक्ती मूल्याची जोपासना करतो.
24 >>  खेळाची विविध कौशल्य आत्मसात करतो.
25 >>  इतरांना घेऊन मैदानाची आखणी करतो.
26 >>  सामुहिक खेळाच्या स्पर्धेत सहभागी होतो.
27 >>  पंचाच्या निर्णयाचे आदर करतो.
28 >>  विविध योगासने कुशलतेने करतो.
29 >>   विविध योगासनाची माहिती घेतो.
30 >>  शालेय , खेळाच्या शिस्तीचे पालन करतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन अडथळ्याच्या- नोंदी

विषय – शारीरिक शिक्षण

1 >>  खेळाचे महत्व समजून घेत नाही.
2 >>  सुचवलेले व्यायाम प्रकार अचूक करत नाही.
3 >>  योगासनाचे प्रकार कुशलतेने करत नाही.
4 >>  नितमित स्वच्छ राहत नाही.
5 >>  आरोग्या विषयी जागरूक नाही.
6 >>  सर्व खेळाचे नियम जाणून घेत नाही.
7 >>  सांघिक खेळात इतरांना मार्गदर्शन करत नाही.
8 >>  सर्व गोष्टी वेळेत पूर्ण करत नाही.
9 >>  सांघिक खेळात इतरांना मार्गदर्शन करत नाही.
10 >>  मैदानाची निगा राखत नाही.
11 >>  प्रकल्पा खेळाची माहिती सादर करत नाही .
12 >>  आरोग्या विषयी जागरूक  नाही .
13 >>  सर्व गोष्टी वेळेत पूर्ण करत नाही.
14 >>   प्रकल्प खेळाडूची माहिती सादर करत नाही.
15 >>   प्रकल्प खेळाचे नियम माहिती सादर करत नाही.
16 >>  हस्तमुक्त हालचाली जलदपणे करत नाही.
17 >>  खडे व बैठे कवायत प्रकार करत नाही.
18 >>  सर्व खेळाच्या नियमांचे पालन करत नाही.
19 >>  साहित्याची काळजीपूर्वक हाताळणी करत नाही.
20 >>  विविध खेळात व स्पर्धेत भाग घेत नाही.
21 >>  मैदानावरील खेळाचे नियम पाळत नाही.
22 >>  पारंपारिक खेळ आवडीने खेळत नाही.
23 >>   सर्व खेळाचे नियम पाळत नाही .
24 >>  खेळाडू वृत्तीने प्रत्येक खेळ चुरशीने खेळत नाही.
25 >>  सर्व खेळाचे नियम पाळत नाही .
26 >>  प्रकल्प खेळाडूची माहिती सादर करत नाही.
27 >>  सूर्य नमस्कार कुशलतेने करत नाही.
28 >>  सर्व खेळाचे नियम जाणून घेत नाही.
29 >>  सर्व खेळ आवडीने खेळत नाही.
30 >>  प्रकल्पा खेळाची माहिती सादर करत नाही.
31 >>  स्वच्छतेच्या संदेशाचे पालन करत नाही.
32 >>  स्वच्छतेच्या संदेशाचे पालन करत नाही.
33 >>  वेळेचे काटेकोर पणे पालन करत नाही.
34 >>  वेळेचे काटेकोर पणे पालन करत नाही.
35 >>  प्रकल्प खेळाचे नियम माहिती सादर करत नाही.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0