Category: सेतू अभ्यास

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : इयत्ता-8 वी  | Bridge Course Post Test : Std- 8th

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : इयत्ता-8 वी  | Bridge Course Post Test : Std- 8th

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : इयत्ता-8 वी  | Bridge Course Post Test : Std- 8th सेतू अभ्यासाची उत्तर चाचणी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक वर्गान [...]
सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी-८ वी | Bridge Course Pre Test-8th

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी-८ वी | Bridge Course Pre Test-8th

सदर सेतु अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय पूर्व चाचणी घेण्यात यावी. उत्तरपत्रिका तपासून शिक्षकांनी विद्यार्थ्याच्या गुणांच्या [...]
Bridge Course For std 8th – Day- 03 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-03

Bridge Course For std 8th – Day- 03 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-03

Bridge Course For std 8th - Day- 03 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी - दिवस-03 सेतू अभ्यास (2023-24) १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामका [...]
Bridge Course For std 8th – Day- 02 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-02

Bridge Course For std 8th – Day- 02 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-02

Bridge Course For std 8th - Day- 02 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी - दिवस-02 सेतू अभ्यास (2023-24) १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामका [...]
Bridge Course For std 8th – Day- 01 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-01

Bridge Course For std 8th – Day- 01 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-01

Bridge Course For std 8th - Day- 01 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी - दिवस-01 सेतू अभ्यास (2023-24) १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामका [...]
5 / 5 POSTS